Descobrint Alcanar, Treball de Síntesi 2n d’ESO

  El treball de síntesi és un treball escolar que es realitza en equip i que permet posar en pràctica el que s’ha après durant el curs escolar. Té la finalitat de comprovar que els alumnes siguin capaços i capaces d’aplicar les competències bàsiques treballades, en les diferents matèries, en la resolució de qüestions i […]

Alba Fibla i Laura Bayarri reben la Distinció PAU 2017

  El passat dijous 20 de juliol a l’Auditori de Barcelona es va celebrar l’Acte de Distinció de l’alumnat que en la fase general de les PAU va superar la nota de 9, la barrera de l’excel·lent. Aquesta superació la van  aconseguir  412 alumnes d’arreu de Catalunya respecte un total de 25.560 que aquest curs […]

CALENDARI D’INICI DE CURS 2017/2018

Es convoca l’alumnat d’ESO i de 1r de Batxillerat, amb matèries pendents de recuperació, per als dies 1 i 4 de setembre, a les 9.00h, per a la realització de les proves extraordinàries de setembre. Dimecres, 6 de setembre, a les 11.00h, tot l’alumnat d’ESOestà convocat per a procedir a la tria de matèries optatives i […]

Participació a la Jornada de Servei Comunitari

  El passat 5 de juliol la responsable del servei a la comunitat a l’Institut Sòl-de-Riu, Joana Subirats, juntament amb els alumnes Renate Ciubotaru, Élia Martí i Carlos Redó van assistir a la Jornada de Servei Comunitari a l’Institut Milà i Fontanals de Barcelona. La jornada va començat amb les paraules de benvinguda de la Honorable Sra. Meritxell Ruiz i Isern, consellera […]