Eleccions al Consell Escolar 2016

 

Us informem que segons la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, el nostre centre ha de procedir a la renovació parcial del consell escolar del nostre centre. Així, tenint en compte que el període electoral comprèn des del 7 de novembre al 22 de desembre de 2016, el calendari electoral corresponent al sector professorat és el següent:

 • 7 de novembre   Publicació del nombre de representants a elegir dels diferents sectors
  • Publicació cens electoral provisional dels diferents sectors
 • Fins l’11 de novembre   Reclamacions als censos electorals provisionals    
 • 14 de novembre  Constitució de la Mesa electoral sector professorat i PAS    
 • 14 de novembre  Aprovació censos electorals definitius del professorat i PAS     
  • Publicació cens electoral definitiu dels diferents sectors   
 • 16, 17 i 18 de novembre Recepció i admissió de candidatures     
 • 21 de novembre  Publicació candidatures     
 • 30 de novembre  Elecció representants sector professorat        
 • 21 de desembre  Constitució del Consell Escolar   

Des de l’equip directiu del centre encoratgem tots el membres de la comunitat educativa del Sòl-de-Riu a participar en aquestes eleccions, en què podreu escollir les persones representants que els pròxims quatre cursos seran els encarregats i les encarregades de traslladar les vostres opinions i inquietuds al màxim òrgan de participació del nostre institut. 
Per a més informació sobre els consells escolars i el procés de constitució us recomanem el següent enllaç del portal Escola i Família:

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/recomanacions/recomanacions/eleccions_als_consells_escolars/ 

Encara no hi ha comentaris.

Deixa un comentari