Nova composició del Consell Escolar de Centre

 

El passat 21 de desembre es va constituir el nou Consell Escolar de Centre arran del procés electoral de renovació parcial de representants dels diferents sectors de la comunitat educativa. La nova composició és la següent:

Carme Caballer Llopis President (directora del centre)
Marià Cano Santos Cap d’estudis
M. Carmen Navarro Balada Representant Ajuntament
J.Lluís Agudo Juan Representant sector professors
Joaquim Alonso Elias Representant sector professors
M. José Barón Buñuel Representant sector professors
Josep Casanova Pairaló Representant sector professors
Alfredo Lluch Verge Representant sector professors
Joana Subirats Álvarez Representant sector professors
Àlex Beltran Adell Representant sector alumnes
Carla Esteller Sancho Representant sector alumnes
Emma Sancho Copoví Representant sector alumnes
Anna Juan Escámez Representant sector pares/mares
Maria Cinta Sancho Fibla Representant sector pares/mares
Ramon Esteller Fibla Representant AMPA
Judith Navarro Pedro Representant personal USEE
Jeanne Madé Medina Representant sector PAS
F. Xavier Castellà Rovira Secretari

Comissió permanent

Carme Caballer Llopis President (directora del centre)
Marià Cano Santos Cap d’Estudis
Ramon Esteller Fibla Representant pares
Josep Casanova Pairaló Representant professorat
Carla Esteller Sancho Representant alumnes
F. Xavier Castellà Rovira Secretari del centre

 

Comissió econòmica

Carme Caballer Llopis President (directora del centre)
Ana Juan Escámez Representant pares
Joaquim Alonso Elias Representant professorat
Àlex Beltran Adell Representant alumnes
F. Xavier Castellà Rovira Secretari (secretari/a del centre)

 

Comissió de convivència

Carme Caballer Llopis President (directora del centre)
Marià Cano Santos Cap d’estudis
Joana Subirats Álvarez Representant professorat
Maria Cinta Sancho Fibla Representant pares/mares
Emma Sancho Copoví Representant alumnes

Responsable d’impulsar mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones:       M. José Barón Buñuel.

 

Encara no hi ha comentaris.

Deixa un comentari