Convocatòria del concurs de logotip “Recorreguts segurs”

 

La regidoria de Medi Ambient i la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Alcanar estan treballant conjuntament en el projecte de Recorreguts Segurs, es tracta de traçar uns recorreguts fàcilment identificables i segurs per anar a l’escola, un projecte emmarcat en l’educació vial i cívica que pretén conscienciar als xiquets i xiquetes i els seus acompanyants de la importància de respectar els senyals de tràfic i triar el camí més adient per arribar a la zona escolar.

Per tal de fer-ho més nostre, el centre participarà en el disseny de la imatge que senyalitzarà el recorregut tots els centres escolars de la zona: la llar d’infants Vila dels Xiquets, l’escola Joan Batista Serra i l’institut Sòl-de- Riu.

El proper curs 2017-2018, l’alumnat de 4t d’ESO que faci el servei comunitari tindrà un altre àmbit d’intervenció i pintaran els logos seleccionats, amb l’ajut i supervisió de la brigada de l’ajuntament d’Alcanar, pels recorreguts que prèviament hauran estat supervisats pels agents de la policia local i els mossos d’esquadra.

Aquesta actuació té el suport de les AMPES dels diferents centres educatius hi intervenen.

BASES DEL CONCURS:

OBJECTE DEL CONCURS
Trobar una imatge/logo que represente al nostre centre i que faci referència al projecte RECORREGUTS SEGURS. La proposta ha d’adaptar-se a un motlle o silueta per a pintar-se a les voreres i/o la calçada.

FASES DEL CONCURS

El present concurs es desenvoluparà en dues fases:

 • Una primera fase en la qual el Jurat (més endavant es descriu la composició del Jurat) farà una preselecció de 5 candidats finals.
 • Una segona fase en la qual s’habilitaran diferents sistemes de votació popular: d’una banda es publicaran les 5 obres seleccionades al perfil oficial de Facebook de l’institut per tal que es votin fent clic a “M’agrada” i, d’altra banda, mitjançant un formulari google o una urna que estarà a la consergeria del centre per facilitar la participació en les votacions d’aquelles persones que no tenen perfil de Facebook. En finalitzar el termini de votacions es farà el recompte de vots sumant els “M’agrada” i els vots en del formulari per determinar el guanyador/a del concurs.

PARTICIPANTS

 • Podrà participar tot l’alumnat d’ESO de l’institut Sòl-de- Riu.
 • Només es podrà presentar una proposta per participant.
 • La participació al concurs pressuposa l’acceptació de les presents bases.

REQUISITS / ASPECTES VALORABLES

Per a seleccionar la imatge es tindrà en compte:

 • Que la imatge representi a tot el centre.
 • Que sigui senzill.
 • Que faci referència a la mobilitat segura.
 • Que es pugui fer en una silueta (motllo).

PROPOSTA

Els dibuixos hauran de ser originals i elaborats expressament per aquesta convocatòria. La tècnica utilitzada ha d’estar pensada per ser pintada en un sol color, treballant perfil i simbologia, tenint en compte que posteriorment haurà de ser pintat amb spray o pintura al terra.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Els originals hauran de lliurar-se en format DIN-A4 al tutor del grup-classe que li assignarà un codi, el qual posarà dintre d’un sobre amb les dades identificatives de l’alumne/a participant. Els treballs seran custodiats per la coordinadora del servei comunitari fins el moment de la selecció dels 5 finalistes.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

La recepció dels treballs quedarà oberta a partir de la presentació pública de la present convocatòria i podran ser lliurats fins al dia 26 de maig de 2017.

JURAT

El jurat estarà format pels següents membres:

 • Directora de l’institut, Sra. Carme Caballer Llopis.
 • Coordinadora del servei comunitari, Sra. Joana Subirats Àlvarez.
 • Professor de Visual i Plàstica, Sr. Xavi Rovira Sanz.
 • Professor de Visual i Pàstica, Sra Pilar Salvador Bañares.
 • Un alumne escollit entre els delegats de curs o representants al Consell Escolar

El Jurat seleccionarà 5 propostes d’entre totes les presentades perquè puguin ser votades posteriorment través del perfil oficial de Facebook de l’institut imitjançant el formulari google i/o la urna. Els dibuixos finalistes seran exposats al vestíbul de l’institut. La proposta que rebi més “M’agrada” i vots al formulari i vots en paper depositats a l’urna serà la guanyadora. El Jurat serà l’encarregat de fer el recompte de vots.

El premi serà lliurat el dia 14 de juny de 2017 en l’acte públic de graduació de l’alumnat d’ESO i cloenda del Projecte APS, Aprenem junts. El guanyador o guanyadora serà anunciat a través de la web de l’institut. La decisió del Jurat serà inapel·lable i irrevocable. El Jurat es reserva el dret a deixar desert el concurs, si així ho considera convenient.

PREMIS

 • 1r premi- tablet i 75 euros en vals per comprar material en botigues del poble.
 • 2n premi- 75 euros en vals per comprar material en botigues del poble.
 • 3r premi- 50 euros en vals per comprar material en botigues del poble.

RESOLUCIÓ DEL CONCURS

L’1 de juny de 2017 es publicaran al perfil oficial de Facebook de l’institut les 5 obres seleccionades pel Jurat i es posarà una urna per votar presencialment al centre. L’obra que sumi més “M’agrada” i vots entre els dies 1 i 12 de juny de 2017 serà la guanyadora. Es comunicarà la proposta guanyadora el dia 14 de juny de 2017 en l’acte de lliurament del premi i es publicarà posteriorment a través del perfil oficial de Facebook de l’institut.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’acceptació d’aquest premi per part del/de la guanyador/a del concurs porta implícita la cessió dels drets de reproducció en qualsevol suport o mitjà de la selecció dels 5 finalistes.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

La recepció dels treballs quedarà oberta a partir de la presentació pública de la present convocatòria i podran ser lliurats fins al dia 26 de maig de 2017.

GENERAL

Qualsevol situació no prevista en aquestes bases serà resolta pel Jurat de la forma que estimi més oportuna.

Encara no hi ha comentaris.

Deixa un comentari