Informació d’inici de curs 2017/2018

Alcanar, 4 d’octubre de 2017

 

NOTA INFORMATIVA

 

Amb l’inici d’un nou curs acadèmic, ens posem en contacte amb tots els pares i mares de l’alumnat amb la finalitat d’informar-los de diversos assumptes del seu interès.

CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2017/2018

Les classes van començar el 14 de setembre del 2017 i acabaran el 22 de juny del 2018.

Vacances escolars:

Nadal: del 23 de desembre del 2017 al 7 de gener del 2018, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del  24 de març  al 2 d’abril del 2018, ambdós inclosos.

Dies festius:

 

9/10/17 Festa local 14/05/18 Festa de lliure disposició
7/12/17 Festa de lliure disposició 15/05/18 Festa local
12/02/18 Festa de lliure disposició
INFORMACIONS  DIVERSES
 • Durant el 1r trimestre els tutors/es els convocaran a la reunió que se celebra anualment. Els hi recomanem la seua assistència, ja que el contacte entre les famílies i el centre educatiu afavoreix el procés educatiu dels alumnes. El calendari previst de reunions és el següent:

 

1r, 2n, 3r ESO 18.10.2017 a les 19h
4t ESO, 1r BAT, 2n BAT i CF 25.10.2017 a les 19h

 

 • Els preguem tinguen cura de l’assistència a classe dels seus fills/es i també de la puntualitat a les hores d’entrada. Els recordem l’obligació de justificar per escrit les faltes d’assistència.
 • Mensualment rebran, per correu, informació de les faltes d’assistència a classe del seu fill/a.
 • L’alumnat no pot sortir del centre ans d’acabar el seu horari lectiu. Per poder-ho fer han de portar una autorització paterna, o, preferiblement, els han de venir a buscar el pare/mare o aquelles persones degudament autoritzades.
 • A l’hora de l’esbarjo només pot sortir del centre l’alumnat dels ensenyaments postobligatoris.
 • Està absolutament prohibit l’accés a les instal·lacions del centre fora de l’horari lectiu. La desobediència d’aquesta norma comportarà la corresponent denúncia a la Policia local, així com l’aplicació de les Normes d’organització i funcionament del centre.
 • L’ús indegut dels ordinadors, de telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, MP3 o qualsevol altre aparell audiovisual durant la jornada escolar, serà considerat com una falta greu i sancionada segons es preveu a les Normes de Funcionament i Organització de Centre (NFOC). Com a mesura preventiva, recomanem a l’alumnat que s’abstingui de portar qualsevol d’aquests instruments al centre (llevat de l’ordinador).
 • De qualsevol conducta contrària a les normes de convivència del centre, rebran un sms, independentment si aquest comportament és mereixedor o no de sanció.
 • Els dies 22 de desembre del 2017, 23 de març del 2018 i 28 de juny del 2018, els tutors/es lliuraran el butlletí de qualificacions corresponent al seu fill/a, perquè els el facin arribar a vostès.
 • Properament els informarem de les activitats i tallers del Pla Educatiu d’Entorn, Pla català de l’esport a l’escola i Departament de Matemàtiques que s’aniran celebrant al llarg del present curs, fora d’horari lectiu.
 • El Departament d’Ensenyament va posar en funcionament el web “Família i escola. Junts x l’educació”, amb l’objectiu d’implicar les famílies en l’evolució acadèmica i personal dels seus fills/es. El trobaran a: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/
 • Els criteris d’avaluació de cada matèria, així com altres informacions d’interès les podran consultar a l’adreça web del centre a institutsolderiu.cat .
 • La biblioteca escolar estarà oberta cada dijous de 17.30 a 18.30 h.
 • El centre romandrà obert dilluns i dijous de 16.30 a 18.30 h per poder atendre l’alumnat que ha de treballar amb ordinador i accedir a Internet.
 • Rebran un SMS avisant-los del lliurament de butlletins, dels comunicats de faltes d’assistència, de les convocatòries a reunions i dels comunicats d’altres incidències.

 HORARI DE VISITES

Directora CARME CABALLER Dilluns de 12.00 a 14.00 h
Cap d’Estudis CARLOS SALVADÓ Dimecres de 13.00 a 14.00 h
Secretari XAVIER CASTELLÀ Dijous de 13.00 a 14.00 h.
Coordinador Pedagògic XAVIER ROVIRA Dimarts de 12.00 a 13.00 h

 

 

Grup

Tutor Hora de visita
1r  BATXILLERAT Sarai Nogués Dimecres de 13.00 a 14.00 h
2n  BATXILLERAT Marga Gil Dimecres de 13.00 a 14.00 h
CF MANTENIMENT 1r David Caminero Dimecres de 17.30 a 18.30 h
CF MANTENIMENT 2n Julià Bonfill Dimecres de 14.00 a 15.00 h
1r A ESO Gerard Ramon Dijous de 13.00 a 14.00 h
1r B ESO Joan Orti Dimarts de 13.00 a 14.00 h
1r C ESO Azucena Serrat Dimarts de 13.00 a 14.00 h
2n A ESO Adrià Fuertes Dimecres de 14.00 a 15.00 h
2n B ESO Manel Llarch Dimecres de 13.00 a 14.00 h
2n C ESO Isidre Muñoz Dijous de 14.00 a 15.00 h
3r A ESO Joaquin Garcia Dimarts de 13.00 a 14.00 h
3r B ESO Joaquim Bonfill Dimarts de 13.00 a 14.00 h h
3r C ESO Neus Barrera Dimecres de 14.00 a 15.00 h
4t A ESO Joêlle Rodríguez Dimarts de 13.00 a 14.00 h
4t B ESO Teresa Climent Dimarts de 13.00 a 14.00 h h
4t C ESO M José Baron Dijous de 13.00 a 14.00 h
USEE Estela Giner Dimecres de 14.00 a 15.00 h
PIM 1r ESO Carolina Capilla Dilluns de 14.00 a 15.00 h

 

Atendrem qualsevol consulta un altre dia, sempre que s’avisi amb anterioritat i el/la professor/a estigue disponible.

 

Atentament,

L’equip directiu

Encara no hi ha comentaris.

Deixa un comentari