BLOC DE CIÈNCIES SOCIALS

Us invitem a visitar el BLOC DE CIÈNCIES SOCIALS, 20171030_133016espai virtual de la matèria de Ciències Socials de 3r d’ESO, on anirem penjant les activitats més rellevants que realitzarem durant el curs.

Hem començat amb el treball en grup del primer trimestre, es tracta d’incentivar la imaginació i la creativitat de l’alumnat per tal de motivar-los i d’aquesta manera fer que l’aprenentatge sigui més significatiu per a ells i elles.

L’alumnat aprén a organitzar i planificar les tasques i el temps de què disposa, s’autoavaluen, el grup classe avalua als companys i companyes, i dintre del mateix grup de 20171030_133000-treball es fa la coavaluació indicant els aspectes que cal millorar de cara a propers treballs.

De moment s’han fet dos exposicions, la resta de grups ho té difícil per superar-ho, han deixat el llistó molt alt. Entreu al blog i comproveu-ho vosaltres mateixos. Podeu fer comentaris si us bé de gust.

Joana Subirats

Cap de Departament Antropològic

 

Encara no hi ha comentaris.

Deixa un comentari