Convalidacions estudis de música curs 2018-2019

Us informem dels trets més significatius, a fi que els tinguéssiu en compte a l’hora de fer la sol.licitud de la convalidació i/o reconeixement dels estudis de Música, per al curs 2018-2019:

Es pot sol.licitar convalidació i/o reconeixement dels estudis de música, si compliu la normativa, per a les següents matéries:

– Totes les hores de matéries optatives de 1r a 3r de I’ESO (2 hores per cada curs d’acord amb el currículum actual).
– Música (matéria comuna a 1r i2n de I’ESO).
– Una matéria optativa a 4t d’ESO (3 hores).
– A 1r i 2n de Batxillerat es poden convalidar matéries de la franja d’específiques (fins a un máxim de 4 hores per curs).

No es poden convalidar i/o reconéixer les matéries de Religió i de Cultura i valors étics.

Terminis per sol·licitar la convalidació i/o reconeixement:
– Recollida d’impresos de sol.licitud: a partir de 04.09.2017.
– Termini de lliurament de les sol.licituds: fins al 19.09.2017.

Es prega que es lliuri la documentació tan aviat com sigui possible a la Secretaria del centre, en horari de secretaria, 10:30 h a 13:00 h, i preferentment a l’hora de l’esbarjo, 11.30 h a 12.00 h, si ho porten els alumnes.

Recordeu que la convalidació no será efectiva fins que es lliuri la resolució corresponent, pertant l’alumnat haurá d’assistir a la classe fins que es resolgui la seva sol.licitud. Enguany per facilitar aquesta gestió tant aviat com tinguessin la sol.licitud, procedirem a emetre la resolució acreditativa del reconeixement i/o convalidació.

Per qualsevol aclariment podeu trucar o passar per la secretaria del centre.

Encara no hi ha comentaris.

Deixa un comentari