Arxiu | Consell Escolar

Canal RSS per a aquesta secció

Nova composició del Consell Escolar de Centre

  El passat 21 de desembre es va constituir el nou Consell Escolar de Centre arran del procés electoral de renovació parcial de representants dels diferents sectors de la comunitat educativa. La nova composició és la següent: Carme Caballer Llopis President (directora del centre) Marià Cano Santos Cap d’estudis M. Carmen Navarro Balada Representant Ajuntament […]
Eleccions al Consell Escolar 2016

  Us informem que segons la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, el nostre centre ha de procedir a la renovació parcial del consell escolar del nostre centre. Així, tenint […]
Elecció de representant de professorat al Consell Escolar.

Arran de les modificacions de plantilla de professorat del curs 2015-2016, s’ha tornat a obrir un procés electoral en el sector professorat per tal d’escollir un nou representant al Consell Escolar del centre. La informació per presentar candidatures i el seguiment del procés està publicada en el tauler d’anuncis de la secretaria de l’institut. Més […]