Antropologia

El Departament d’Antropologia agrupa al professorat de Ciències Socials, Història, Història contemporània, Història de l’Art, Geografia, Economia de l’Empresa, Filosofia, Sociologia, Psicologia, Ètica i Religió. Des del departament també es coordinen les programacions i criteris d’avaluació de les matèries: Emprenedoria 3rESO, Economia 4tESO i Economia 1rBAT que imparteix professorat d’altres departaments didàctics.

Cap de Departament: Sr. ALFARO RANERA, Antonio

Professorat curs 2016-2017:

 • Sr. ALFARO RANERA, Antonio
  • Assignatures: Ciències Socials  4t ESO, Història del Món Contemporani 1rBAT, Història 2nBAT, Geografia 2nBAT.
 • Sra. CABALLER , Carme
  • Assignatures: Economia de l’Empresa 1rBAT i 2nBAT.
 • Sr. ESTEVE FALQUET, Manuel
  • Assignatures: Cultura clàssica 3rESO, Llatí 4tESO, Llatí 1r i 2n BAT, Grec 1r i 2n BAT.
 • Sr. LLARCH, Josep Manel
  • Assignatures: Ciències Socials 3r i 4t ESO, Història de l’Art 2nBAT
 • Sra. SALVADÓ, Pilar
  • Assignatures: Religió ESO, APS 4tESO, Religió 1rBAT, suport USEE
 • Sra. SUBIRATS, Joana  
  • Assignatures: Cultura i valors ètics ESO, APS 4tESO, Filosofia 1r i 2n BAT, Sociologia 1rBAT, Psicologia 2nBAT.
 • Sra. MARTÍNEZ, Verònica
  • Assignatures: Ciències Socials 1r i 2n ESO.

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: