Antropologia

El Departament d’Antropologia agrupa al professorat de Ciències Socials, Història, Història contemporània, Història de l’Art, Geografia, Economia de l’Empresa, Filosofia, Sociologia, Psicologia, Ètica i Religió. Des del departament també es coordinen les programacions i criteris d’avaluació de les matèries: Emprenedoria 3rESO, Economia 4tESO i Economia 1rBAT que imparteix professorat d’altres departaments didàctics.

Cap de Departament: Sra. SUBIRATS ÁLVAREZ, Joana

Professorat curs 2017-2018:

 • Sra. SUBIRATS ÁLVAREZ, Joana
  • Assignatures: Ciències Socials  3r i 4t ESO, APS 4tESO, Cultura i valors ètics ESO
 • Sra. CABALLER LLOPIS, Carme
  • Assignatures: Economia de l’Empresa 1rBAT i 2nBAT, OP 2n d’ESO
 • Sr. ESTEVE FALQUET, Manuel
  • Assignatures: Cultura clàssica 3rESO, Llatí 4tESO, Llatí 1r i 2n BAT, Grec 1r i 2n BAT, Ètica
 • Sr. LLARCH GARCIA, Josep Manel
  • Assignatures: Ciències Socials 2n i 3r d’ESO, Història de l’Art 2nBAT , Cultura i valors ètics ESO
 • Sra. SALVADÓ ROSELL, Pilar
  • Assignatures: Religió ESO, APS 4tESO, Religió 1rBAT, suport USEE.
 • Sra. REVERTER NOLLA, Olga  
  • Assignatures: Cultura i valors ètics ESO, Filosofia 1r i 2n BAT, Sociologia 1rBAT, OP 1r i 2n d’ESO.
 • Sra. MARTÍNEZ LÓPEZ, Verònica
  • Assignatures: Ciències Socials 1r i 3r d’ESO, Història 2nBAT, Geografia 2n BAT.
 •  Sr. GARCIA OLIVARES, Miguel
  • Assignatures: Ciències Socials 3r d’ESO, Psicologia 2nBAT, OP 1r d’ESO, Cultura i valors ètics ESO.

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: