Llengües

El Departament de Llengües agrupa al professorat de Català i Castellà.

Cap de Departament: Sr. CAMACHO MOLINA, Tomàs

Professorat curs 2016-2017:

 • Sr. AGUDO JUAN, Josep-Lluís
  • Assignatures: Català ESO, Literatura Universal 1rBAT.
 • Sr. CAMACHO MOLINA, Tomàs  
  • Assignatures: Castellà ESO, Llengua Castellana 2nBAT, Literatura Castellana 2nBAT.
 • Sra. GIL LLUCH, Margarida
  • Assignatures: Català ESO, Llengua Catalana 1rBAT.
 • Sr. GUILLEM MUÑOZ, Javier
  • Assignatures: Castellà ESO, Llengua Castellana 1r BAT.
 • Sr. MUÑOZ RAMOS, Isidre
  • Assignatures: Català i Castellà 2nESO (PIM), Llengua Catalana 2nBAT.
 • Sra. REVERTER NOLLA, Josefa
  • Assignatures: Català i Castellà ESO, Literatura Catalana 1rBAT.

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: