Llengües

El Departament de Llengües agrupa al professorat de Català i Castellà.

Cap de Departament: Sr. CAMACHO MOLINA, Tomàs

Professorat curs 2017-2018:

 • Sr. AGUDO JUAN, Josep-Lluís
  • Assignatures: Català ESO,  Llengua Catalana 1r BAT, Literatura Universal 1rBAT.
 • Sr. CAMACHO MOLINA, Tomàs  
  • Assignatures: Castellà ESO, Llengua Castellana 1r BAT.
 • Sra. CLIMENT LLORENS, Maria Teresa  
  • Assignatures: Castellà ESO, OP 1r ESO, Llengua Castellana 2n BAT.
 • Sra. NOGUÉS CATALÁN, Sarai  
  • Assignatures: Castellà ESO, OP 2n i 3r ESO, Llengua Castellana 1r BAT.
 • Sra. GIL LLUCH, Margarida
  • Assignatures: Català ESO, Llengua Catalana 1rBAT.
 • Sr. MUÑOZ RAMOS, Isidre
  • Assignatures: Català  2nESO (PIM), Llengua Catalana 1r BAT.
 • Sra. REVERTER NOLLA, Josefa
  • Assignatures: Català  ESO, Literatura Catalana 1rBAT.
 • Sra. GARCÍA SÁNCHEZ, Montserrat
  • Assignatures: Castellà ESO, reforç USEE.

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: