Manteniment

El Departament de Manteniment agrupa al professorat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions i Manteniment Electromecànic.

Cap de Departament: Sr. ALONSO, Joaquim

Professorat curs 2016-2017:

 • Sr.  ALONSO, Joaquim
  • Assignatures: M2 i M4 de 1r curs IM10; M1,M2, M4, M6 i M7 de 2n curs IM10
 • Sr.  BONFILL, Julià  
  • Assignatures: M1,M2, M5 de 1r curs IM10; M1,M2,M4 i M7de 2n curs IM10; FQ(*) 4tESO
 • Sr. CAMINERO, David
  • Assignatures: Emprenedoria 3rESO, Economia 4tESO, Economia 1rBAT, Economia i Empresa 1rIM10, M3,M4  i M8 de 1r curs IM10; M6 i M7 de 2n curs IM10
 • Sr.  LLUCH VERGE, Alfredo
  • Assignatures: M1, M2, M5 de 1r curs IM10; M1,M2, M5 i M7 de 2n curs IM10, TE(*) 4tESO

(*) Matèries optatives del projecte Hort Ecològic de 4t d’ESO.

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: