Matemàtiques

El Departament de Matemàtiques agrupa al professorat de Matemàtiques del centre.

Cap de Departament: Sr. COSIN SYLLA, Claudio

Professorat curs 2016-2017:

 • Sr. CANO SANTOS, Marià
  • Assignatures: Matemàtiques ESO, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 2nBAT.
 • Sr. COSÍN SYLLA, Claudio  
  • Assignatures: Matemàtiques ESO, Matemàtiques 1rBAT.
 • Sra. FOLCH MATEU, Àngels
  • Assignatures: Matemàtiques 1rESO i 2nESO (PIM), Matemàtiques ESO,Matemàtiques 2nBAT.
 • Sr. PANISELLO, David 
  • Assignatures: Matemàtiques ESO.
 • Sr./Sra.  PITARCH COLL, Jesús
  • Assignatures: Matemàtiques ESO, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 1rBAT.

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: