Matemàtiques

El Departament de Matemàtiques agrupa al professorat de Matemàtiques del centre.

Cap de Departament: Sr. CANO SANTOS, Marià

Professorat curs 2017-2018:

 • Sr. CANO SANTOS, Marià
  • Assignatures: Matemàtiques ESO, Matemàtiques  1rBAT, Informàtica 4tESO.
 • Sr. COSÍN SYLLA, Claudio  
  • Assignatures: Matemàtiques ESO, Matemàtiques 1rBAT, Matemàtiques Científic 2nBAT.
 • Sra. SANZ AYZA , Anna
  • Assignatures: Matemàtiques 1rESO i 2nESO (PIM), Matemàtiques ESO.
 • Sr. REVERTER SABATÉ, Francesc
  • Assignatures: Matemàtiques ESO, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 2nBAT.

 

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: