Equips docents

El professorat d’especialitat dels diferents departaments didàctics s’agrupa en equips docents en funció de les matèries que té assignades per impartir cada curs. A través dels equips docents es coordinen les accions pedagògiques i tutorial de caràcter transversal en cada curs.

El centre s’estructura en quatre equips docents:

  • Equip docent de 1r cicle d’ESO: professorat que imparteix matèries a 1r i/o 2n d’ESO.
  • Equip docent de 2n cicle d’ESO : professorat que imparteix matèries a 3r i/o 4t d’ESO.
  • Equip docent de Batxillerat: professorat que imparteix matèries a 1r i/o 2n BAT.
  • Equip docent Cicles Formatius: professorat que imparteix matèries de FP.

Els equips docents d’ESO es reuneixen setmanalment de forma alterna, l’equip docent de Batxillerat es reuneix mensualment i l’equip docent d’FP es reuneix trimestralment.

Més informació: