Batxillerat

Relació de professorat assignat a l’equip docent de Batxillerat del curs 2016-2017:

  Curs 2016-17 professor/a grup
codi matèria 1rBAT nom i cognoms aula
CM Ciències del Món Cont. CM Sr. Xavier Castellà A
Sr. Fernando Juan B
EF Educació Física EF Sr. Josep Casanova A
B
FI Filosofia FI Sra. Joana Subirats A
B
IA Llengua Anglès IA-I Sra. Pilar Juan A
B
LS Llengua Castellana LS-I Sr. Xavier Guillem A
B
LC Llengua Catalana LC-I Sra. Marga Gil A
B
TU Tutoria 1A Sra. Marga Gil A
Tutoria 1B Sr. Xavier Guillem B
LA Llatí LA-I Sr. Manel Esteve B
MA Matemàtiques MA-I Sr. Claudio Cosín A
MS Matemàtiques CS MS-I XMA B
GR Grec GR-I Sr. Manel Esteve B
AT Literatura Catalana AT Sra. Sefa Reverter B
AU Literatura Universal AU Sr. Lluís Agudo B
BI Biologia BI-I Sr. Fernando Juan A
CT Ciències de la Terra CT-I Sr. Fernando Juan A
DT Dibuix Tècnic DT-I Sra. Pilar Salvador A/B
EC Economia EC Sr. David Caminero B
EO Economia de l’Empresa EO-I Sra. Carme Caballer B
FS Física FS-I Sr. Xavier Castellà A
QI Química QI-I Sra. Anna Valle A
TE Tecnologia Industrial TI-I Sr. Albert Barceló A
HM Història del Món Cont. HM Sr. Antonio Alfaro B
RE Religió RE Sra. Pili Salvadó A/B
SO Sociologia SO Sra. Joana Subirats A/B

 

  Curs 2016017 professor/a grup
codi matèria 2nBAT nom i cognoms aula
FI Filosofia FI Sra. Joana Subirats A
HI Història HI Sr. Antonio Alfaro Ranera A
IA Llengua Anglès IA-II Sra. Maria José Barón A
LC Llengua Catalana LC-II Sr. Isidre Muñoz A
LS Llengua Castellana LS-II Sr. Tomàs Camacho A
TU Tutoria 2A Sra. Joana Subirats A
LA Llatí LA-II Sr. Manel Esteve A
MA Matemàtiques MA-II Sra. Àngels Folch A
MS Matemàtiques CS MS-II Sr. Marià Cano A
AS Literatura Castellana AS Sr. Tomàs Camacho A
BI Biologia BG-II Sr. Fernando Juan A
CT Ciències de la Terra CT-II Sr. Fernando Juan A
DT Dibuix Tècnic DT-II Sra. Pilar Salvador A
EO Economia de l’Empresa EO-II Sr. Carme Caballer A
FS Física FS-II Sr. Xavier Castellà A
GG Geografia GG Sr. Antonio Alfaro Ranera A
GR Grec GR-II Sr. Manel Esteve A
HA Història de l’Art HA Sr. Manel Llarch A
QI Química QI-II Sra. Anna Valle A
TE Tecnologia Industrial TI-II Sr. Albert Barceló A
PS Psicologia PS Sra. Joana Subirats A
EM Estada a l’Empresa EM Sr. Carlos Salvadó A
SF Francès SF I + II Sra. Joëlle Rodríguez A