Batxillerat

Relació de professorat assignat a l’equip docent de Batxillerat del curs 2016-2017:

  Curs 2017-2018 professor/a grup
codi matèria 1rBAT nom i cognoms aula
CM Ciències del Món Cont. CM Sr. Xavier Castellà A
EF Educació Física EF Sr. Josep Casanova A
FI Filosofia FI Sra. Olga Reverter A
IA Llengua Anglès IA-I Sra. Maria José Barón/Neus Barrera A
LS Llengua Castellana LS-I Sra. Sarai Nogués A
LC Llengua Catalana LC-I Sr. Isidre Muñoz A
TU Tutoria 1A Sra. Sarai Nogués A
LA Llatí LA-I Sr. Manel Esteve A
MA Matemàtiques MA-I Sr. Marià Cano A
MS Matemàtiques CS MS-I Sr. Claudio Cosín A
GR Grec GR-I   A
AT Literatura Catalana AT Sra. Sefa Reverter A
AU Literatura Universal AU Sr. Lluís Agudo A
BI Biologia BI-I Sr. Fernando Juan A
CT Ciències de la Terra CT-I Sr. Fernando Juan A
DT Dibuix Tècnic DT-I Sra. Pilar Salvador A
EC Economia EC Sr. David Caminero A
EO Economia de l’Empresa EO-I Sra. Carme Caballer A
FS Física FS-I Sr. Xavier Castellà A
QI Química QI-I Sra. Anna Valle A
TE Tecnologia Industrial TI-I Sr. Albert Barceló A
HM Història del Món Cont. HM   A
RE Religió RE Sra. Pili Salvadó A
SO Sociologia SO Sra. Olga Reverter A

 

  Curs 2017-2018 professor/a grup
codi matèria 2nBAT nom i cognoms aula
HF Història de la Filosofia HF Sra. Olga Reverter A
HI Història HI Sr. Verónica Martínez A
IA Llengua Anglès IA-II Sra. Pili Juan/Neus Barrera A
LC Llengua Catalana LC-II Sra. Marga Gil A
LS Llengua Castellana LS-II Sra.Teresa Climent A
TU Tutoria 2A Sra. Marga Gil A
LA Llatí LA-II Sr. Manel Esteve A
MA Matemàtiques MA-II Sr. Clàudio Cosín A
MS Matemàtiques CS MS-II Sr. Francesc Reverter A
AS Literatura Castellana AS Sr Tomàs Camacho A
BI Biologia BG-II Sr. Fernando Juan A
CT Ciències de la Terra CT-II Sr. Fernando Juan A
DT Dibuix Tècnic DT-II Sra. Pilar Salvador A
EO Economia de l’Empresa EO-II Sra. Carme Caballer A
FS Física FS-II Sr. Xavier Castellà A
GG Geografia GG Sra. Verònica Martínez A
GR Grec GR-II Sr. Manel Esteve A
HA Història de l’Art HA Sr. Manel Llarch A
QI Química QI-II Sra. Anna Valle A
TE Tecnologia Industrial TI-II Sr. Albert Barceló A
PS Psicologia PS Sr. Miguel Garcia A
EM Estada a l’Empresa EM Sra. Anna Sanz A
SF Francès SF I + II Sra. Joëlle Rodríguez A