ESO

Relació de professorat assignats als equips docents d’Educació Secundària Obligatòria.

Equip docent de 1r d’ESO curs 2017-2018:

  Curs 2017-2018 professor/a grup grup de
codi matèria nom i cognoms aula diversitat
CS Ciènces Socials Verònica Martínez A/B/C
CN Ciències Naturals Azucena Serrat/Joaquim Garcia A/B/C
EF Educació Física Juan Ortí A/B/C
EV Educació Visual Xavier Rovira A/B/C
MU Música Adrià Fuertes A/B/C
IA Llengua Anglès Pilar Juan A/B/C G4
Carolina Capilla/Neus Barrera A/B/C G2(PIM)
Maria José Barón A/B/C G1
Vicent Ruiz A/B/C G3
LS Llengua Castellana Teresa Climent A/B/C G4
Carolina Capilla A/B/C G2(PIM)
Tomàs Camacho A/B/C G3
Sarai Nogués A/B/C G1
LC Llengua Catalana Lluis Agudo A/B/C G3
Carolina Capilla A/B/C G2(PIM)
Marga Gil A/B/C G4
Sefa Reverter A/B/C G1
MA Matemàtiques Marià Cano A/B/C G4
Anna Sanz Ayza A/B/C G2(PIM)
Francesc Reverter A/B/C G3
J.Antonio Bonfill A/B/C G1
OP Optatives   A/B/C
RE/ET Religió Pili Salvadó A/B/C
Cultura i valors ètics Olga Reverter B
Joana Subirats A/C
TE Tecnologia Gerard Ramón / Carlos Salvadó A/B/C
TU Tutoria 1A Gerard Ramón A
Tutoria 1B Juan Ortí B
Tutoria 1C Azucena Serrat C

 

Equip docent de 2n d’ESO curs 2017-2018:

  Curs 2017-2018 professor/a grup grup de
codi matèria nom i cognoms aula diversitat
CS Ciènces Socials Manel Llarch A/B/C
CN Ciències Naturals Ana Valle/Joaquim Garcia A/B/C
EF Educació Física Josep Casanova A/B/C
MU Música Adrià Fuertes A/B/C
IA Llengua Anglès Maria José Barón A/B/C G3
Carolina Capilla/Neus Barrera A/B/C G1
Pilar Juan A/B/C G2
Vicent Ruiz A/B/C G4
LS Llengua Castellana Teresa Climent A/B/C G4
Isidre Muñoz A/B/C G2(PIM)
Sarai Nogués A/B/C G1
Tomàs Camacho A/B/C G3
LC Llengua Catalana Sefa Reverter A/B/C G4
Isidre Muñoz A/B/C G2(PIM)
Marga Gil A/B/C G3
Lluís Agudo A/B/C G1
MA Matemàtiques Francesc Reverter A/B/C G3
Anna Sanz Ayza A/B/C G2(PIM)
Marià Cano A/B/C G1
Claudio Cosín A/B/C G4
OP Optatives   A/B/C
RE/ET Religió Pili Salvadó A/B/C
Cultura i valors ètics Joana Subirats A/B/C
Miguel Garcia A/B/C
TE Tecnologia Gerard Ramón/Carlos Salvadó A/B/C
TU Tutoria 2A Adrià Fuertes A
Tutoria 2B Manel Llarch B
Tutoria 2C Isidre Muñoz C

 

Equip docent de 3r d’ESO curs 2017-2018:

  Curs 2017-2018 professor/a grup grup de
codi matèria nom i cognoms aula diversitat
CS Ciènces Socials Joana Subirats/M. Llarch A/B/C
CN FQ / BG Joaquim Garcia/Azucena Serrat A/B/C
EF Educació Física Juan Ortí A/B/C
EV Educació Visual Xavier Rovira A/B/C
IA Llengua Anglès Neus Barrera A/B/C G4
Pilar Juan A/B/C G3
Vicent Ruiz A/B/C G1
Maria José Barón A/B/C G2
LS Llengua Castellana Teresa Climent A/B/C G2
Montse Garcia A/B/C G1
Tomàs Camacho A/B/C G4
Sarai Nogués A/B/C G3
LC Llengua Catalana Marga Gil A/B/C G2
Sefa Reverter A/B/C G3
Lluís Agudo A/B/C G4
Isidre Muñoz A/B/C G1
MA Matemàtiques Claudio Cosín A/B/C G4
Anna Sanz Ayza A/B/C G3
Francesc Reverter A/B/C G1
J.Antonio Bonfill A/B/C G2
OP Optatives   A/B/C
RE/ET Religió Pili Salvadó A/B/C
Cultura i valors ètics Joana Subirats A
Miguel Garcia B
Miguel Garcia C
TE Tecnologia J.Antonio Bonfill/ Gerard Ramón A/B/C
TU Tutoria 3A Joaquim Garcia A
Tutoria 3B Joaquim Bonfill B
Tutoria 3C Neus Barrera C


Equip docent de 4t d’ESO curs
2017-2018:

  Curs 2017-2018 professor/a grup grup de
codi matèria nom i cognoms aula diversitat
CS Ciènces Socials CS4 Joana Subirats / Miguel Garcia A/B
Veronica Martínez C  
Economia EC4 David Caminero A/B/C
Llatí LA4 Manel Esteve A/B/C
CN Biologia BG4 Fernando Juan A/B/C
Física i Química FQ4 Joaquim Garcia A/B/C
Física i Química FQ4* Julià Bonfill A/B/C
EF Educació Física Pep Casanova A/B/C
EV Educació Visual EV4 Pilar Salvador A/B/C
Educació Visual EV4* Pilar Salvador A/B/C
MU Música Adrià Fuertes A/B/C
IA/SF Llengua Anglès IA4 Neus Barrera A/B/C G3
Maria José Barón A/B/C G4
Vicent Ruiz A/B/C G2
Pilar Juan A/B/C G1
Llengua Francesa SF4 Joële Rodriguez A/B/C
LS Llengua Castellana LS4 Montse Garcia A/B/C G3
Sarai Nogués A/B/C G4
Tomàs Camacho A/B/C G2
Teresa Climent A/B/C G1
LC Llengua Catalana LC4 Isidre Muñoz A/B/C G4
Lluís Agudo A/B/C G3
Sefa Reverter A/B/C G2
Marga Gil A/B/C G1
MA Matemàtiques MA4 J.Antonio Bonfill A/B/C G2
Anna Sanz Ayza A/B/C G3
Francesc Reverter A/B/C G4
Marià Cano A/B/C G1
OP Optatives Op.1/Op.2/Op.3   A/B/C
RE / ET Religió Pili Salvadó A/B/C
Cultura i valors ètics Manel Esteve/Manel Llarch A/B/C
CS/APS CS – Aprenentatge servei Joana Subirats / Pili Salvadó A/B/C
TE Tecnologia-TE4 Albert Barceló A/B/C
Tecnologia-TE4* Alfredo Lluch A/B/C
Informàtica IN4 Albert Barceló A/B/C
TU Tutoria 4A Joëlle Rodríguez A
Tutoria 4B Teresa Climent B
Tutoria 4C M. José Barón C