Organigrama

 

L’organigrama de càrrecs directius i de coordinació per al curs 2017-2018 és el següent:

Equip de direcció professor/a
Directora Sra. Carme Caballer
Secretari Sr. Xavier Castellà
Cap d’Estudis Sr. Carlos Salvadó
Coordinador Pedagògic Sr. Xavier Rovira

 

Equip de coordinació professor/a
Coordinació ESO Sr. Josep Casanova (3r i 4tESO) i Sra. Carolina Capilla (1r i 2nESO)
Coordinació Activitats Sra. Pilar Juan
Coordinació TIC Sr. Claudio Cosín
Coordinació LIC Sra. Josefa Reverter
Coordinació Riscos Sr. Alfredo Lluch
Coordinació Batxillerat Sra. Margarida Gil
Coordinació FCT-FP dual Sr. Ximo Alonso
Cap Departament de Ciències Sra. Anna Valle
Cap Departament d’Antropologia Sra. Joana Subirats
Cap Departament d’Expressió Sr. Pilar Salvador
Cap Departament de Llengües Sr. Tomàs Camacho
Cap Seminari LC (coord.Biblioteca) Sr. Lluís Agudo
Cap Departament de Ll.Estrangeres Sr. Vicenç Ruiz
Cap Departament de Matemàtiques Sr. Marià Cano
Cap Departament d’Orientació Sra. Begoña Fuster
Cap Departament de Tecnologia Sr. Albert Barceló
Cap Departament de Manteniment Sr. Joaquín Alonso

 

Equip de tutoria professor/a
TUT 1ESO A Sr. Gerard Ramón
TUT 1ESO B Sr. Joan Ortiz
TUT 1ESO C Sra. Azucena Serrat
TUT 2ESO A Sr. Adrià Fuertes
TUT 2ESO B Sr. Josep Manel Llarch
TUT 2ESO C Sr. Isidre Muñoz (cotutor PIM)
TUT 3ESO A Sr. Joaquín García
TUT 3ESO B Sr. Joaquim Bonfill
TUT 3ESO C Sra. Neus Barrera
TUT 4ESO A Sra. Joëlle Rodríguez
TUT 4ESO B Sra. M. Teresa Climent
TUT 4ESO C Sra. M. José Barón
TUT USEE Sra. Estela Giner
TUT 1BAT A Sra. Saray Nogués
TUT 2BAT A Sra. Margarida Gil
TUT 1 IME Sr. David Caminero
TUT 2 IME Sr. Julià Bonfill