Organigrama

 

L’organigrama de càrrecs directius i de coordinació per al curs 2016-2017 és el següent:

Equip de direcció professor/a
Directora Sra. Carme Caballer
Secretari Sr. Xavier Castellà
Cap d’Estudis Sr. Marià Cano
Coordinador Pedagògic Sr. Xavier Rovira

 

Equip de coordinació professor/a
Coordinació ESO Sr. Josep Casanova (3r i 4tESO) i Sra. Carolina Capilla (1r i 2nESO)
Coordinació Activitats Sra. Pilar Juan
Coordinació TIC Sr. Albert Barceló
Coordinació LIC Sra. Josefa Reverter
Coordinació Riscos Sr. Alfredo Lluch
Coordinació Batxillerat Sr. Joana Subirats
Coordinació FCT-FP dual Sr. Ximo Alonso
Cap Departament de Ciències Sra. Anna Valle
Cap Departament d’Antropologia Sr. Antonio Alfaro
Cap Departament d’Expressió Sr. Antonio Gallart
Cap Departament de Llengües Sr. Tomàs Camatxo
Cap Seminari LC (coord.Biblioteca) Sr. Lluís Agudo
Cap Departament de Ll.Estrangeres Sra. Maria José Barón
Cap Departament de Matemàtiques Sr. Claudio Cosín
Cap Departament d’Orientació Sra. Lourdes Vitoria
Cap Departament de Tecnologia Sr. Carlos Salvadó
Cap Departament de Manteniment Sr. Joaquín Alonso

 

Equip de tutoria professor/a
TUT 1ESO A Sr. Joan Carles Martí
TUT 1ESO B Sra. Àngels Folch
TUT 1ESO C Sr. Isidre Muñoz (cotutor PIM)
TUT 2ESO A Sr. Gerard Ramón
TUT 2ESO B Sr. Joaquín García
TUT 2ESO C Sra. Verònica Martínez
TUT 3ESO A Sr. Raül Cañete
TUT 3ESO B Sr. Vicent Ruiz
TUT 3ESO C Sr. Manel Llarch
TUT 4ESO A Sr. Pilar Salvador
TUT 4ESO B Sra. Joëlle Rodríguez
TUT 4ESO C Sra. Pilar Salvadó
TUT USEE Sra. Estela Giner
TUT 1BAT A Sr. Marga Gil
TUT 1BAT B Sr. Xavier Guillem
TUT 2BAT A Sr. Joana Subirats
TUT 1 IME Sr. David Caminero
TUT 2 IME Sr. Julià Bonfill